Abejón Peña, T. . (2021). ENDORSE (European Data Conference on Reference Data and Semantics). Revista Española De Documentación Científica, 44(2), e297. Recuperado a partir de https://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/1321