Carrera-Gallissà, E., & Capdevila, X. (2011). Investigación textil en España: un caso de aplicación de indicadores bibliométricos a nivel micro. Revista Española De Documentación Científica, 34(4), 581–596. https://doi.org/10.3989/redc.2011.4.832