Carrera-Gallissà, E. y Capdevila, X. (2011) «Investigación textil en España: un caso de aplicación de indicadores bibliométricos a nivel micro», Revista Española de Documentación Científica, 34(4), pp. 581–596. doi: 10.3989/redc.2011.4.832.