[1]
C. CSIC, «Conferencia del 2002 del UKSG (United Kingdom Serials Group)», Rev. esp. doc. Cient, vol. 25, n.º 2, pp. 191–193, jun. 2002.