Keefer, Alice, DOC 6. Assessors en Tecniques de Documentació., España